• Yuen Hing

January 2012

Yuen Hing participated in Hong Kong Fashion Week.